Privacy

Achterhetbehangplakken.nl is een initiatief van Accare. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van mensen die deze website bezoeken. We houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina informeren we je volledig over hoe we op deze website omgaan met privacy.

Cookies

Accare registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en welke webbrowsers gebruikt worden. Wij gebruiken deze gegevens om de website steeds beter te maken. Daarbij gebruiken wij cookies. Het gaat om analytische cookies die op jouw computer of telefoon geplaatst worden voor het geanonimiseerde gebruik van Matomo Analytics.

Voor de juiste werking van de site (‘applicatie monitoring en error tracking’) maken we gebruik van Sentry.

Zowel bij Matomo Analytics als Sentry worden geen IP-adressen opgeslagen en is er geen relatie met de inhoud van de chat.

De geregistreerde gegevens zijn voor intern gebruik. We geven deze niet door aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Chat

De chat op deze website is van Serviant. Via de chat neem je anoniem contact met ons op. Dat betekent dat wij niet weten wie jij bent en de gesprekken op geen enkele manier naar jou kunnen herleiden. De gegevens uit de chat worden 1 jaar bewaard.

Functionarissen gegevensbescherming

Heb je vragen over gegevensbescherming binnen Accare? Neem dan contact op met één van onze functionarissen gegevensbescherming.

Astrid Vrieling, telefoon (0592) 857050, a.vrieling@accare.nl

John Kuin, telefoon (0592) 857050, j.kuin@accare.nl

Datalekken

Wanneer het ondanks onze maatregelen mocht gebeuren dat anderen toegang krijgen tot jouw gegevens dan doen wij daarvan altijd melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en informeren wij je hierover. Wij werken volgens een protocol voor datalekken.

Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

Binnen Accare is dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Accare.

Raad van Bestuur:

De heer Drs. P. Dijkshoorn

Mevrouw Drs. W.S. Beernink

Rechtsvorm:

Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland (Accare)

Contactgegevens:

Bezoekadres: Groningerstraat 352, 9402 LT Assen, Nederland

Postadres: Postbus 39, 9400 AA Assen, Nederland

Algemeen telefoonnummer: (0592) 857050

Algemeen mailadres: info@accare.nl