Vier tips

1. Deel (samen) je dag in, zorg voor regelmaat

Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga om dezelfde tijd naar bed. Eet, ontspan, beweeg en werk op dezelfde tijdstippen. Maak goede afspraken over wat wel en niet mag, en wie wat doet. Beweeg voldoende. Vraag aan elkaar hoe het gaat, en of je wat voor iemand kan doen. Spreek af dat je allemaal je best doet, maar dat het ook wel eens niet mag lukken.


2. Uit je gevoelens en maak afspraken

Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat je kinderen tekenen of hun gevoelens uitbeelden met speelgoed. Laat spanning niet tot onveilige situaties leiden. Als er toch onveiligheid is ontstaan bespreek dan ook je eigen aandeel. Zorg dat er afspraken zijn bij wie jij, je partner en/of je kinderen terecht kunnen als het uit de hand loopt.


3. Bespreek spanningen en ruzies

Praat ruzies uit, en vertel elkaar waar je je zorgen over maakt. Bespreek oplossingen: Wat maakt jou, je partner, en/of je kinderen weer rustig? Als je weet zelf te ver te zijn gegaan in je boosheid, of geweld hebt gebruikt, zeg dat dan ook.


4. Neem een time-out

Verlies je de controle? Tel tot 10. Adem diep in en uit. Neem afstand. Zoek een veilige plek. Ga bijvoorbeeld buiten een stukje wandelen, als dat kan en niemand thuis ziek is.